SELIDBE

Selidbe kao željeni ili nužni posao, u zavisnosti od razloga preseljenja mogu biti veoma frustrirajuće i vremenski zahtevne. Oslobodite se stresa i proces selidbe prepustite iskusnim profesionalcima koji već dugo pomažu klijentima da selidbu dožive kao normalan proces promene životnog i radnog okruženja. Svaka selidba je na neki način novi početak, pa je tako treba i doživeti.

Neki počeci su teški, neki laki i jednostavni, a uz pomoć Selidbe i Prevoz KUM, baš svaki početak je lak.

Podela selidbi

Kada govorimo o selidbama, treba pomenuti i dve osnovne varijante selidbe.

1. Selidba koja je u potpunosti prepuštena agenciji Selidbe i Prevoz KUM i u tom slučaju klijent predaje ključeve našim radnicima koji će spakovati, utovariti, transportovati, istovariti, uneti i raspakovati stvari sa mesta sa koga se klijent seli na mesto novog boravka.

2. Selidba koja podrazumeva da klijent vrši pakovanje stvari koje su predmet selidbe, a radnici stvari utovare, transportuju i istovare na mestu preseljenja.

Generalno, selidba podrazumeva svaku vrstu premeštanja stvari, pa makar to bilo samo iz jedne u drugu susednu prostoriju. Kod ovakve vrste selidbe nema potrebe za prevozom, ali su one i najređe. Najčešće je za proces preseljenja neophodno korišćenje određenih običnih ili specijalizovanih vozila, a Selidbe i Prevoz KUM može obezbediti obe vrste.

Prevoz za selidbe

Za selidbe na teritoriji Srbije, kao i za inostranstvo, Selidbe i Prevoz KUM koristi:

- za selidbe sa većom količinom stvari ili stvari većeg gabarita koristi se kamion

- za selidbe manje količine stvari, kao i stvari koje se mogu lako spakovati koriste se dva tipa kombi vozila, veće i manje kombi vozilo

Selidbe po želji klijenta

Još jedna podela selidbi može biti i u odnosu na angažovanje radnika od strane klijenta i može biti:

1. Selidba bez angažovanja radnika - praktično samo prevoz stvari i pri ovoj vrsti selidbe klijent je u obavezi da spakuje, iznese i utovari stvari, a nakon transporta istovari, unese i raspakuje.

2. Selidba all inclusive - najčešća vrsta selidbe pri kojoj se radna snaga i prevozna sredstva Selidbe i Prevoz KUM koriste u potpunosti. Pri ovakvom procesu selidbe na klijentu je samo da odredi datum i mesto na koje će se stvari preseliti, a demontaža, pakovanje, iznošenje, utovar, transport, istovar, unošenje, raspakivanje i montaža su briga iskusnih radnika Selidbe i Prevoz KUM.

Kontaktirajte Selidbe i Prevoz KUM za brzu procenu i kvalitetno izvršenje usluga selidbe i prevoza pomoću podataka na stranici kontakt za selidbe i prevoz.


USLUGE SELIDBE
OSTALE USLUGE
  • Limo Servis

    Limo servis prevoz putnika

                                        Limo servis prevoz putnika

  • Skladištenje

    Skladištenje robe

    Ukoliko vam je potreban dodatni prostor za skladištenje...


BESPLATNA PROCENA SELIDBE